top of page
Image by Daniel Mirlea

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn liên tục của chúng tôi

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới, tiên phong trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa PP.

Giúp doanh nghiệp và đối tác kinh doanh sử dụng sản phẩm bao bì nhựa một cách an toàn, hiệu quả và hợp lý.

Sứ mệnh của chúng tôi tiến về phía trước

Áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tư duy quản lý hiện đại, đội ngũ chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp đổi mới, bắt đầu từ việc giảm thiểu sử dụng năng lượng để hướng tới bảo vệ môi trường và góp phần thực hiện một xã hội bền vững. Hơn nữa, trong quá trình đó, chúng tôi mong muốn mang đến cho cộng đồng những sản phẩm, dịch vụ hiện đại và thực sự thân thiện hơn đồng thời từng bước phát triển Project Impossible (Xem bên dưới).

Từ P đến P: Project Impossible

Kế hoạch chiến lược năm giai đoạn của chúng tôi

Để trở thành một nhà đổi mới đột phá trong lĩnh vực thay thế sợi nhựa khả thi:

Image by Sigmund
Image by David Maier
Image by engin akyurt
Image by Y S
Crystal Salt
Image by jacob brogdon
Image by Jan Canty
Phase 1

Giai đoạn I

Đạt được tất cả các chứng chỉ ISO liên quan đến vận hành, kiểm soát chất lượng và an toàn cơ bản và thực hiện nghiêm túc.

Các mục tiêu của Giai đoạn I được hoàn thành 100% và hoàn thành trước thời hạn!

Phase 2

Giai đoạn II

Đạt được tất cả các chứng nhận ISO liên quan đến môi trường và tính bền vững hiện có. (2023 - 2027)

 • ISO 9001 - Bộ 5 tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng (Đang đào tạo chứng nhận)

 • ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường - Yêu cầu có hướng dẫn sử dụng (Đang tiến hành đào tạo chứng nhận)

 • ISO 14004 - Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về thực hiện

 • ISO 14005 - Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn cách tiếp cận linh hoạt để thực hiện theo từng giai đoạn

 • ISO 14006 - Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn kết hợp thiết kế sinh thái

 • ISO 14015 - Quản lý môi trường - Đánh giá môi trường của các địa điểm và tổ chức (EASO)

 • ISO 14020 đến 14025 - Nhãn hiệu và các tuyên bố về môi trường 

 • ISO/NP 14030 - Trái phiếu xanh - Hiệu suất môi trường của các dự án và tài sản được chỉ định; thảo luận về đánh giá môi trường sau sản xuất

 • ISO 14031 - Quản lý môi trường - Đánh giá hoạt động môi trường - Hướng dẫn

 • ISO 14040 đến 14049 - Quản lý môi trường - Đánh giá vòng đời; thảo luận về lập kế hoạch tiền sản xuất và thiết lập mục tiêu môi trường

 • ISO 14050 - Quản lý môi trường - Từ vựng; thuật ngữ và định nghĩa

 • ISO/TR 14062 - Quản lý môi trường - Tích hợp các khía cạnh môi trường vào thiết kế và phát triển sản phẩm

 • ISO 14063 - Quản lý môi trường - Truyền thông môi trường - Hướng dẫn và ví dụ

 • ISO 14064 - Khí nhà kính; đo lường, định lượng và giảm phát thải khí nhà kính

 • ISO 14090 - Thích ứng với biến đổi khí hậu - Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn

Phase 3

Giai đoạn III

Đóng góp đáng kể vào tổng thể các giải pháp thay thế PP và nhựa nói chung. (Đến năm 2035)

 • Làm rõ hạn chế phát thải CO2 trong 9 năm. (đến năm 2024)

 •  đạt 50% mục tiêu. (đến năm 2027)

 • Lượng khí thải ròng âm. (đến năm 2033)

Phase 4

Giai đoạn IV

Đóng góp đáng kể vào tổng thể các giải pháp thay thế PP và nhựa nói chung. (đến năm 2035)

 • Trở thành đối tác chính thức của Chương trình UN SDG 2030 thông qua Mục tiêu 17, dù có hay không có chi nhánh.(đến năm 2027)

 • Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về thực hiện.(đến năm 2033)

 • Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về triển khai. (đến năm 2033)

Phase 5

Giai đoạn V

Đóng góp đáng kể vào quá trình chung thay thế PP và nhựa nói chung

Dây chuyền sản xuất của chúng tôi được xây dựng dựa trên việc xây dựng vốn chỉ tập trung vào việc nhập khẩu polypropylene (PP) sản xuất máy móc sang Việt Nam. Bây giờ chúng tôi tập trung vào việc sản xuất theo nhu cầu khách hàng các sản phẩm dệt may PP và bao bì PP. Chúng tôi khao khát mang lại ý nghĩa mới cho PP, và vì thế chúng tôi đã thiết lập sứ mệnh lâu dài mang tên "from Plastic to Perfect" ("từ nhựa đến hoàn hảo)... (Đọc thêm)

Xem danh sách đối tác chiến lược
bottom of page