top of page

Danh bạ công ty

Tìm kiếm và liên hệ với chúng tôi theo các bộ phận chuyên trách

Image by Volodymyr Hryshchenko

Tên bộ phận & Người liên hệ

Quản lý điều hành

Đỗ Lê Hoàn

Giám đốc điều hành

sale@quanchauplastic.com

Nghiên cứu và phát triển

Tiến sĩ Andy Bauer

Cố vấn chiến lược

kiều@quanchauplastic.com

Xuất nhập khẩu

Thúy Hòa

trưởng phòng xuất khẩu

sale@quanchauplastic.com

Kỹ thuật

Đặng Huy Bình
Trưởng phòng Kỹ thuật

sale@quanchauplastic.com

Nguồn nhân lực

Lê Thị Huyền Diễm

Giám đốc nhân sự

hr.quanchauchulai@quanchauplastic.com

Đảm bảo chất lượng

Huỳnh Quốc Tây

Nhân viên QC

sale@quanchauplastic.com

Lập kế hoạch

Nguyễn Thị Huyền Trang

Trưởng phòng kế hoạch

sale@quanchauplastic.com

Bán hàng trong nước

Võ Thị Công

Nhân viên kinh doanh

sale@quanchauplastic.com

Cơ sở

Nguyễn Thị Bich Lam
Trưởng phòng Kế toán
sale@quanchauplastic.com

Thu mua

Đỗ Lê Huynh

Quản lý thu mua

sale@quanchauplastic.com

HIỂN THỊ

Hoạt động, văn hóa và khoảnh khắc của công ty chúng tôi là điều cần thiết để hiểu được năng lượng, động lực và kỹ năng của chúng tôi, vui lòng khám phá các trang nhóm của chúng tôi bên dưới.

bottom of page