top of page

Danh bạ công ty

Tên bộ phận & Người liên hệ

Executive Management

Đỗ Lê Hoàn (Mr. Hoan)

COO

+84 0904.011.158

sale@quanchauplastic.com

R&D (Strategy)

Andy Bower, PhD

Strategy Consultant

+1 (720) 785 - 4823

overseas@quanchauplastic.com

Exports & Imports

Thúy Hòa (Mrs. Hoa)

Head of Exports

+84 0973.663.887

sale@quanchauplastic.com

Technical

Dang Huy Binh (Mr. Binh)
Head of Technical Department

+84 0395.633.277

sale@quanchauplastic.com

Human Resources

Huyền Diễm (Mrs. Diem)

Head of HR

+84 0357.387.595

hr.quanchauchulai@quanchauplastic.com

Quality Control

Phan Huy (Mr. Huy)

Head of Design & QC

+84 0906.799.585

sale@quanchauplastic.com

Planning

Huyen Trang (Mrs. Trang)
Head of Planning Department

+84 0905.634.967

sale@quanchauplastic.com

Domestic Sales

Công (Ms. Cong)

Domestic Sales Representative

+84 0399.527.655

sale@quanchauplastic.com

Accounting

Bich Lam (Mrs. Lam)

Head of Accounting Department

+84 0988.098.078

sale@quanchauplastic.com

Purchasing

Huynh Ngọc (Mr. Huynh)

Head of Purchasing Department

+84 0935.966.268

sale@quanchauplastic.com

Hoạt động công ty

Chúng tôi thường xuyên sắp xếp các hoạt động bao gồm nhưng không giới hạn ở việc làm giàu cho công ty, diễn đàn, dã ngoại và hội thảo nghiên cứu. Tìm hiểu thêm về hoạt động của công ty chúng tôi dưới đây.

HIỂN THỊ

Hoạt động, văn hóa và khoảnh khắc của công ty chúng tôi là điều cần thiết để hiểu được năng lượng, động lực và kỹ năng của chúng tôi, vui lòng khám phá các trang nhóm của chúng tôi bên dưới.

bottom of page