top of page

Nghiên cứu, Phát triển & Chuyển đổi bền vững

Ngành công nghiệp, các quan niệm giá trị, nhận thức và nhu cầu thay đổi như các mùa trong năm. Chúng tôi không hứa hẹn cũng như không sử dụng thuật ngữ bền vững một cách hời hợt. Chúng tôi muốn sử dụng khái niệm chuyển đổi bền vững hơn. Chúng tôi đang tìm kiếm những cơ chế quan trong và chỉ số cốt lõi và đã bắt đầu hành trình 10 năm để thực sự biến điều gì đó thành hiện thực.

Image by Chris Lawton
bottom of page