top of page

Công việc có sẵn

Muốn tham gia với chúng tôi?

Image by CHUTTERSNAP
Ocean
Blue Plastic Granules

Chuyên gia xuất khẩu

tháng 6 năm 2023

Trưởng phòng quản lý chất lượng

tháng 6 năm 2023

Điều phối viên hàng tồn kho

tháng 6 năm 2023

Hãy đến làm việc với chúng tôi

tham gia đội!

Đây là đoạn trong phần Đơn xin việc của bạn. Khuyến khích khách truy cập trang web của bạn và nhân viên tiềm năng đăng ký bất kỳ vị trí nào có sẵn tại công ty của bạn.

Tải lên sơ yếu lý lịch

Cảm ơn đã gửi!

bottom of page