top of page
Image by Kiril Dobrev

Quan niệm

Năm cánh hoa làm nên sức sống bền bỉ...

Như đã thấy trong logo của chúng tôi, khái niệm về cuộc sống được thể hiện bằng năm cánh hoa. Mỗi cánh hoa đại diện cho một giá trị nhất địn, làm nên một sức sống bền bỉ.

A Blue Flower_edited_edited.jpg

sức mạnh

giao cảm

thẳng thắn

thích nghi

tầm nhìn

Chúng tôi cũng tin vào các nguyên tắc sau:

Đường song song độc đáo

Một đội nhóm tràn đầy sự năng động, chính trực và khoan dung cần cùng nhau tiến về phía trước theo cùng một hướng cơ bản trong khi vẫn duy trì được tính cách riêng của mỗi đồng nghiệp.

Vượt khó

Đối mặt với thử thách với quyết tâm cao, luôn đặt mục tiêu cao hơn và giúp đỡ người khác khi bạn đã dẫn trước

Kiên trì

Xem những lúc khó khăn và trở ngại lớn như là nhữn giải pháp và cơ hội chứ không coi đó những ngánh nặng và ngõ cụt.

Hướng về thiên nhiên

Tìm cảm hứng trong thiên nhiên để giải quyết các tình huống khó xử về hậu cần, tắc nghẽn sản xuất, nhu cầu đổi mới và điều chỉnh các vấn đề giữa các cá nhân liên quan đến nguồn nhân lực.

Chiến lược thẳng thắn

Giữ thái độ thẳng thắn nhưng không bị cảm xúc chi phối. Chìa khóa thành công là không kìm nén những ý tưởng hay; thành công cũng không đạt được bằng cách không lên tiếng khi điều gì đó được xử lý một cách kém thoả đáng. 

 Tương tác phản hồi

Một tập hợp các cơ chế lồng vào nhau nhằm đảm bảo việc thực hành tương tác phản hồi trong vòng khép kín một cách thực sự trong một tổ chức dựa trên sự kết hợp giữa cùng phát triển và cùng đào tạo theo cách chủ yếu lấy cảm hứng từ phản hồi của khách hàng. 

Hướng dẫn nhau

Chúng tôi có thể hướng dẫn lẫn nhau một cách tự nhiên và hiệu quả bằng cách tuân theo mô hình quan niệm hành động của chúng tôi về giao tiếp theo định hướng, đồng cảm, chiến lược, thích ứng và thẳng thắn.

Đồng chí

Tập trung vào vấn đề và thách thức chứ không chỉ trích các thành viên của đội nhóm hoặc các cách tiếp cận của đội nhóm.

Không ngừng nghiên cứu

Chúng tôi khao khát  sự phát triển cá nhân và chuyên môn, đồng thời tin rằng đây là lực lượng trung tâm thổi sức sống mới vào các sản phẩm, dịch vụ và khát vọng đổi mới trong ngành bao bì của chúng tôi.

bottom of page