top of page
Image by Charles Forerunner

战略伙伴关系

我们一直本着长期忠诚的原则与当地省级政府机关、工业制造商和聚丙烯机械加工制造商建立合作伙伴关系。

行业政略伙伴关系

CJ Vina Agri (QCCL).jpeg

维纳农业

越南

Asia Nutrition Technologies (QCCL).jpeg

蚂蚁

越南

Dabaco Gropu (QCCL).jpeg

达巴科集团

越南

非盈利相关的战略伙伴关系

Hongha Feed (QCCL).jpeg

红河饲料

中国

CP Group (QCCL).jpeg

正大集团

越南

de heus (QCCL).jpeg

de heus

越南

bottom of page