top of page

Giai đoạn một: Từ P đến P Thực hiện thành công!

Đã cập nhật: 10 thg 4, 2023

Chúng tôi đã đạt được tất cả các ISO trong dự án Giai đoạn 1: Từ P đến P (Từ Plastic đến Perfect). Tìm hiểu thêm về dự án tại đây trong phần Dự án của chúng tôi trong R&D kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022.


3 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page